Pirkimo pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

2. Pirkėjo teisės

3. Pirkėjo įsipareigojimai

4. Pardavėjo teisės

5. Pardavėjo įsipareigojimai

6. Bendravimo priemonės

6.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu el. pašto adresu registracijos ar prekių pirkimo metu.

6.1. Pirkėjas visus pranešimus siunčia internetinėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės sudarytos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Todėl šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Visus nesutarimus kilusius dėl šių Taisyklių tikimės išspręsti derybų būdų. Vis dėl to jei nepavyktų susitarti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Prašymus ir skundus dėl prekių įsigytų el. parduotuvėje Pirkėjas gali pateikti Elektroninio ginčų sprendimo platformoje (EGS) adresu http://ec.europa.eu/odr/. Pirkėjas taip pat gali kreiptis ir į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.